Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων στην Ελλάδα, Ελληνικό 'Ιδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων καθορίζεται από δύο παράγοντες:
 • Από τον επιπολασμό τους, δηλ. από τη συχνότητά τους, στο γενικό πληθυσμό
 • Από τις επιπτώσεις  τους στους ίδιους τους ασθενείς και στις οικογένειές τους, στο κοινωνικό σύνολο, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία.
Πρόσφατα το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών, προκειμένου να μελετήσει το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων στην Ελλάδα, αλλά και πολλές άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τις παθήσεις αυτές,  οργάνωσε και πραγματοποίησε με τη συνεργασία πολλών γιατρών ρευματολόγων την πρώτη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις (Ελληνικά / Αγγλικά) στο γενικό πληθυσμό ενηλίκων (άτομα ηλικίας 19 ετών και πάνω) της χώρας μας. Πολλά από τα ευρήματα της έρευνας έχουν ανακοινωθεί σε πολλά πανελλήνια και διεθνή ρευματολογικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά περιοδικά.
Η έρευνα διεξήχθη σε 2 αστικές, 2 ημιαστικές και 5 αγροτικές περιοχές στη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα με συνολικό πληθυσμό ενηλίκων 14.233 (Εικόνα 1).Εικόνα 1. Περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος στις οποίες διεξήχθη η έρευνα.
Οι γιατροί ρευματολόγοι, που πραγματοποίησαν την έρευνα, επισκέφθηκαν τους ενήλικες κατοίκους των περιοχών αυτών στα σπίτια τους είτε πόρτα-πόρτα είτε μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση. Το ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα ήταν πολύ μεγάλο, 82%.
Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας σε σχέση με τη συχνότητα και τις επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό των ενηλίκων της χώρας μας.

Ποια είναι η συχνότητα των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό;
 

 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι πολύ συχνές, αφού ο συνολικός επιπολασμός τους, δηλ. η συνολική συχνότητά τους,  βρέθηκε στο επίπεδο του 26,9% των ενηλίκων. Με άλλα λόγια 1 στους 4 Έλληνες ενήλικες παρουσιάζει κάποια ρευματική πάθηση. Συνολικά 2.345.000 ενήλικες Έλληνες πάσχουν από ρευματικές παθήσεις.
 • Οι ρευματικές παθήσεις προσβάλλουν σημαντικά συχνότερα τις γυναίκες από ό,τι τους άνδρες, αφού 33,7% των ενήλικων γυναικών (συνολικά 1.497.000 γυναίκες) και 19,9% των ενήλικων ανδρών (συνολικά 848.000 άνδρες) προσβάλλονται από ρευματική πάθηση.
 • Η συχνότητα των ρευματικών παθήσεων αυξάνει με την πρόοδο της ηλικίας.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ρευματικών παθήσεων στους ίδιους τους ασθενείς, στις οικογένειές τους, στο κοινωνικό σύνολο, στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία;

Σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού ενηλίκων:
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πιο συχνό χρόνιο πρόβλημα υγείας, αντιπροσωπεύοντας το 39% όλων των χρόνιων παθήσεων. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 25%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο και ευθύνονται για το 47% της  μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 22%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο και ευθύνονται για το 26% του βραχυχρόνιου περιορισμού των  δραστηριοτήτων, όπως απουσίες από την εργασία κ.λπ. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος με ποσοστό ευθύνης 22%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο αίτιο και ευθύνονται για το 20% όλων των ιατρικών επισκέψεων. Ακολουθούν, ως δεύτερο αίτιο, οι καρδιαγγειακές παθήσεις με ποσοστό ευθύνης 18%.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις το δεύτερο αίτιο και ευθύνονται για το 24% της λήψης φαρμάκων με ιατρική συνταγή.
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι μετά τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος το δεύτερο αίτιο και ευθύνονται για το 18% της λήψης φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.     
 • Οι ρευματικές παθήσεις είναι το κυριότερο αίτιο νοσηρότητας, απουσιών από την εργασία και μακροχρόνιας λειτουργικής ανικανότητας στον εργαζόμενο πληθυσμό, δηλ. σε άτομα ηλικίας 19-65 ετών.

Συμπεράσματα

Είναι, επομένως, σαφές ότι οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν ένα μέγιστο και πολυδιάστατο πρόβλημα δημόσιας υγείας, Γι’ αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας κατά τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια του σχεδιασμού και προγραμματισμού:
 • Της προπτυχιακής εκπαίδευσης, αλλά και της μεταπτυχιακής και της   συνεχιζόμενης δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης σε θέματα Ρευματολογίας των γιατρών άλλων ειδικοτήτων, όπως π.χ. των γιατρών που ειδικεύονται ή έχουν ειδικευτεί στην Παθολογία και στη Γενική Ιατρική.
 • Της έρευνας.
 • Της παροχής των υπηρεσιών υγείας.
Σήμερα, χάρις στις σημαντικές προόδους της Ρευματολογίας , του κλάδου δηλ. της Ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη, την έρευνα, τη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ρευματικών παθήσεων, είναι εφικτή η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών, επιτυγχάνοντας καταστολή και ύφεση των κλινικών τους εκδηλώσεων, με δύο προϋποθέσεις:
 • Την έγκαιρη διάγνωση
 • Την πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση
Οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να εξασφαλιστούν με τη λήψη από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας των παραπάνω μέτρων και την εφαρμογή τους σε πανελλήνια κλίμακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου